Advertisment

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2555

ศึกมวยไทย 7สี ย้อนหลัง วันที่ 22 มกราคม 2555

ศึกมวยไทย 7สี ย้อนหลัง วันที่ 22 มกราคม 2555
************คู่ที่1***********

มะเฟืองน้อย ช.โรจน์สุรางค์ 120 VS ดอกไม้ทอง ป.พงษ์สว่าง ยกที่1


มะเฟืองน้อย ช.โรจน์สุรางค์ 120 VS ดอกไม้ทอง ป.พงษ์สว่าง ยกที่2


ชนะน๊อคยก 2 #


***********************************************************

ศึกมวยไทย 7สี ย้อนหลัง วันที่ 22 มกราคม 2555
************คู่ที่2***********

พิชิตชัย ร.ร.กีฬาโคราช 120 VS กวางเงิน ปกรณ์พรสุรินทร์ ยกที่1

พิชิตชัย ร.ร.กีฬาโคราช 120 VS กวางเงิน ปกรณ์พรสุรินทร์ ยกที่2

พิชิตชัย ร.ร.กีฬาโคราช 120 VS กวางเงิน ปกรณ์พรสุรินทร์ ยกที่3

พิชิตชัย ร.ร.กีฬาโคราช 120 VS กวางเงิน ปกรณ์พรสุรินทร์ ยกที่4

พิชิตชัย ร.ร.กีฬาโคราช 120 VS กวางเงิน ปกรณ์พรสุรินทร์ ยกที่5


***********************************************************

ศึกมวยไทย 7สี ย้อนหลัง วันที่ 22 มกราคม 2555
************คู่ที่3***********

เฉียบคม ศิษย์จ่ากัน 115 VS โบวี่ ส.ก.สุไหงยิม ยกที่1

เฉียบคม ศิษย์จ่ากัน 115 VS โบวี่ ส.ก.สุไหงยิม ยกที่2

เฉียบคม ศิษย์จ่ากัน 115 VS โบวี่ ส.ก.สุไหงยิม ยกที่3

เฉียบคม ศิษย์จ่ากัน 115 VS โบวี่ ส.ก.สุไหงยิม ยกที่4

เฉียบคม ศิษย์จ่ากัน 115 VS โบวี่ ส.ก.สุไหงยิม ยกที่5


***********************************************************
ศึกมวยไทย 7สี ย้อนหลัง วันที่ 22 มกราคม 2555
************คู่ที่4***********


เดอะสตาร์ ไอเสือดาว 135 VS สิงห์พยัคฆ์ ม.ราษภัฎหมู่บ้านจอมบึง ยกที่1

เดอะสตาร์ ไอเสือดาว 135 VS สิงห์พยัคฆ์ ม.ราษภัฎหมู่บ้านจอมบึง ยกที่2

เดอะสตาร์ ไอเสือดาว 135 VS สิงห์พยัคฆ์ ม.ราษภัฎหมู่บ้านจอมบึง ยกที่3

เดอะสตาร์ ไอเสือดาว 135 VS สิงห์พยัคฆ์ ม.ราษภัฎหมู่บ้านจอมบึง ยกที่4

เดอะสตาร์ ไอเสือดาว 135 VS สิงห์พยัคฆ์ ม.ราษภัฎหมู่บ้านจอมบึง ยกที่5

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น