Advertisment

วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ละคร ดอกโศก ย้อนหลัง วันที่ 21 พฤษภาคม 2555 ตอนที่25

ดูละคร ดอกโศก ย้อนหลัง วันที่ 21 พฤษภาคม 2555 ตอนที่25

ดอกโศก ย้อนหลัง วันที่ 21 พฤษภาคม 2555 ตอนที่25

ณ สี่แยกแห่งหนึ่งที่มาเป็นลม ล้มอยู่ข้างรถ คือหลานที่เกิดจากลูกสาวของ สมใจ (ปวีณา ชารีฟสกุล) เมียคนใช้ของตนที่หนีออกจากบ้านไปเมื่อกว่า 30 ปีมาแล้ว……